Lệnh CAD- Xoay text song song với đường thẳng

Bài viết này hướng dẫn cách xoay đối tượng text song song với một đường thẳng cho trước.

Bước 1: Gõ lệnh Torient
Bước 2. Chọn các đối tượng chữ cần xoay
Bước 3. Pick 2 điểm trên đường thẳng  => xong.

 

Facebook Comments