Lisp sửa lỗi ngược text trong dim

Khi thực hiện bản vẽ cad, nếu sử dụng hệ tọa độ bị ngược sẽ dẫn đến text trong các đường đo kích thước bị ngược theo. Việc này thực ra cũng không ảnh hưởng, tuy nhiên bản vẽ sẽ bị xấu và đối tác có thể đánh giá sai độ chuyên nghiệp của bạn.

Cách giải quyết thế nào?

  1. Xóa hết các kích thước cũ đi, xoay lại hệ tọa độ và dim lại
  2. Sử dụng lisp

Cách thứ nhất hoàn toàn chỉ phù hợp cho những bản vẽ có số lượng dim bị ngược text ít, còn nếu có đến hàng nghìn dim bị ngược text thì rất mệt.

Cách thứ hai cho kết quả như sau

Lisp sửa lỗi ngược text trong dim

Cách sử dụng:

  • Load lisp
  • Nhập lệnh DRT
  • Chọn các đường kích thước có text bị ngược
  • Xong

TẢI LISP

Facebook Comments