Lisp căn chỉnh và gióng dim trong cad

Lisp này có các chức năng như sau:

– Lệnh DSA :  Sắp xếp các dim theo khoảng cách cho trước giữa chúng
– Lệnh DSP : Chọn 1 dim chuẩn, sau đó các dim còn lại sẽ được sắp xếp theo khoảng cách định sẵn đối với dim chuẩn này
– Lệnh GD : gióng thẳng hàng các dim ( Dimspace = 0)

Lisp này của bạn Sơn Tùng

 

TẢI LISP

Facebook Comments