Twinkle Twinkle Little Star

Twinkle Twinkle Little Star là một bài hát ru phổ biến của nước Anh với phần lời nhạc là bài thơ của tác giả Jane Taylor được viết đầu thế kỉ 19. Giai điệu của bài hát này có lẽ đã quá quen thuộc với các em nhỏ vì ngay khi bước vào học bảng chữ cái tiếng Anh các em đã được làm quen.

Twinkle, twinkle, little star
How I wonder what you are
Up above the world so high
Like a diamond in the sky
Twinkle, twinkle little star
How I wonder what you are

When the blazing sun is gone
When he nothing shines upon
Then you show your little light
Twinkle, twinkle, all the night
Twinkle, twinkle, little star
How I wonder what you are

Facebook Comments