Lisp chia polyline thành các đoạn có chiều dài khác nhau

Lisp này rất hữu ích khi rải trụ cầu hoặc vẽ cáp dự ứng lực cho dầm cầu.
Lisp chia polyline thành các đoạn có chiều dài khác nhau. Có thể lập bảng tính trong excel lấy giá trị cần chia và paste vào CAD.Cách sử dụng tham khảo Video dưới đây

Download LISP tại đây

 

Facebook Comments