Lisp chuyển nhanh màu cho xref trong bản vẽ

Khi làm việc với bản vẽ có nhiều xref, việc đổi màu cho một xref bất kỳ có thể sẽ khiến bạn tốn thời gian.

Chẳng hạn với các bản vẽ sử dụng trong TEDI thì thường để xref màu 165. Người vẽ hoàn toàn có thể nhập lệnh LA sau đó đặt màu.

Lisp dưới đây hỗ trợ chuyển nhanh màu cho xref.

Nhập lệnh XRM, chọn màu, chọn đối tượng xref–> Xref được chuyển sang màu cần thiết

Tải lisp tại đây

Lisp chuyển nhanh màu cho xref trong bản vẽ

Facebook Comments