Lisp thay đổi độ dài nhiều đối tượng cùng lúc

Chẳng hạn bạn có các đối tượng line, polyline, cung tròn với các độ dài khác nhau lần lượt là 45, 50, 65 m…

Bạn muốn chỉ một lệnh mà thay đổi độ dài các đối tượng trên về cùng độ dài là 70m. Bạn làm thế nào?

Lisp dưới đây hỗ trợ bạn làm việc đó. Dùng lệnh KEODAI, sau đó chọn các đối tượng và chiều dài mong muốn. Như vậy là xong

Tải lisp tại đây

Lisp thay đổi độ dài nhiều đối tượng cùng lúc

Facebook Comments