Lisp copy text tăng dần hàng loạt

Lisp này cho phép bạn copy text và các text đó sẽ được công thêm 1 đơn vị tăng dần. Điểm đặc biệt của lisp này là bạn có thể chọn số lượng cần copy thay vì chỉ copy từng text một

Cách sử dụng:
Sau khi load lisp nhấn phóm F2 để xem hướng dẫn
– Nhập lệnh NTT
– Chọn vị trí đặt text
– Chọn khoảng cách các text
– Chọn hướng copy

Lisp copy text tăng dần hàng loạt

Tải lisp tại đây

Link1:

Lisp copy text tăng dần hàng loạt

Link2:

                                                     Lisp copy text tăng dần hàng loạt

Facebook Comments