Lisp dynamic text align

Lisp này cho phép bạn align các text được chọn theo một đường thẳng hoặc đường xiên bất kỳ, và điều đặc biệt là có thể xem trước để điều chỉnh cho phù hợp

Cách sử dụng:
 Sau khi load lisp thì nhấn F2 để biết lệnh sử dụng
– Nhập lệnh TXA
– CHọn các text cần align
– Chọn hướng xoay theo ý bạn

Lisp dynamic text align

Tải lisp tại đây

Link1:

Lisp dynamic text align

Link2:

                                                     Lisp dynamic text align

Facebook Comments