Lisp copy text tăng dần, vị trí text cần tăng chọn trước

Bạn có chuỗi text có ký tự được viết là: “CỐT THÉP 30 TẤM ĐAN”. Mình muốn copy nhảy số thành “CỐT THÉP 31 TẤM ĐAN”; “CỐT THÉP 32 TẤM ĐAN”; “CỐT THÉP 33 TẤM ĐAN” …

Cách thực hiện:

+Gõ lệnh: DSC

+Chọn chuỗi text bắt đầu: Chọn đối tượng là text “CỐT THÉP 30 TẤM ĐAN”

+Nhập số ký tự cần giữ trong suffix: Nhập số ký tự cần giữ lại phía sau số 30 (trong trường hợp này phái sau số “30” có 8 ký tự nên nhập 8) 

 

Lisp này còn có thể copy text tăng dần. Cách thực hiện tương tự như trên. 

Lisp copy text tăng dần, vị trí text cần tăng chọn trước

Xem video để biết cách thực hiện

                                                                          

 

TẢI LISP

Facebook Comments