Lisp đếm số lượng block trong bản vẽ

Cách sử dụng Lisp đếm số lượng nhiều loại block khác nhau trong AutoCAD như sau:

Bước 1: Load lisp vào CAD

Bước 2: Commad: DB/Spacebar

Bước 3: Quét chọn vùng bản vẽ mà bạn muốn đếm block/Spacebar

Bước 4: Chọn vị trí lưu file .txt xuất ra

 

TẢI LISP

Facebook Comments