Lisp hỗ trợ in hàng loạt bản vẽ trong cả model và layout

Bài viết này hướng dẫn cách sử dụng lisp hỗ trợ in bản vẽ hàng loạt. Lisp này có ưu điểm:

+ In được hàng loạt trong model

+ In được hàng loạt trong layout

+ Lựa chọn vùng in

+ Không cần phải setup trước máy in. Tùy ý lựa chọn khổ bản vẽ , nét in và máy in

Nhược điểm duy nhất của lisp này là phải kẻ thêm 1 đường thẳng làm cơ sở để lisp xác định đối tượng in

Dạng như thế này:

                                                   Lisp hỗ trợ in hàng loạt bản vẽ trong cả model và layout

Tức là bạn muốn in bản vẽ nào thì chỉ cần kẻ thêm đường thẳng như hình trên cho bản vẽ đó
Lisp hỗ trợ in hàng loạt bản vẽ trong cả model và layout

Lisp hỗ trợ in hàng loạt bản vẽ trong cả model và layout

Các lệnh:

+ Lệnh VVI để vẽ vùng in

+ Lệnh IHL để tiến hành in hàng loạt. Sau khi nhập lệnh này thì giao diện sẽ như sau

Lisp hỗ trợ in hàng loạt bản vẽ trong cả model và layout

Tùy chỉnh cho phù hợp với ý muốn của bạn.

Gợi ý: Nên in bản vẽ ra PDF, sau đó thì có thể in PDF ra giấy sau. 

Máy in PDF nên sử dụng là PDF24, rất tiện lợi

Xem thêm video cách sử dụng lisp in hàng loạt

                                                          

Tải lisp tại đây

TẢI LISP

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Lisp được dựa trên công cụ có sẵn của ketcausoft.com

Facebook Comments