Lỗi chuột giữa không pan được trong CAD

Nhiều khi dùng CAD, bạn sẽ gặp lỗi không pan bằng phím giữa được


Xử lý bằng cách  dùng lệnh MBUTTONPAN =>> nhập 1.

Lỗi chuột giữa không pan được trong CADTrường hợp dùng lệnh trên vẫn không được thì có thể do máy bạn đã dính lỗi virus CAD


Tải lisp diệt virus CAD để sử dụng. Trong Cad, nhập lênh “ap” tìm đến file vừa tải về là được

Lỗi chuột giữa không pan được trong CAD


Facebook Comments