Tài liệu hướng dẫn bố trí cốt thép theo tiêu chuẩn eurocode

Tài liệu hướng dẫn bố trí cốt thép cho các cấu kiện bê tông, chi tiết đến từng hạng mục như tường chắn, cọc khoan nhồi, gờ lan can…
Tiêu chuẩn áp dụng là Eurocode

Tài liệu hướng dẫn bố trí cốt thép theo tiêu chuẩn eurocode

Tải tài liệu tại đây

Tài liệu hướng dẫn bố trí cốt thép theo tiêu chuẩn eurocode

Facebook Comments