Lỗi khi in mà không hiện bảng excel được dán vào

Bạn copy file excel và paste vào trong cad theo dạng CTRL+C , CTRL+V ), tuy nhiên khi in thì không hiện lên bảng tính đó.

Cách sửa lỗi xem hình bên trên nhé

Xem nhiều công cụ CAD hơn tại Lisp For CAD

Facebook Comments