Lỗi kích đúp chuột không sửa được text hoặc dim

Trong trường hợp kích đúp chuột nhưng không sửa được text thì có thể tham khảo cách sửa lỗi sau:

Cách 1: 

+ Gõ lệnh Op (Options) -> vào Tab User Preferences => Tick chọn mục Double Click Editing

+ Đánh DBLCLKEDIT và gán giá trị 1 cho nó

+ Copy dòng này vào commandline rồi enter :

(setvar “DBLCLKEDIT” 1)

( cách này có lúc vẫn không được)

Cách 2: 

1-Vào menu chính-Tool/Options  ra cửa sổ options rồi tích vào ô Noun/verb . apply, OK

2- bạn gõ OP vào thẻ selection, trong phần selection model, đánh dấu chọn vào ô Noun/verb selection. apply, Ok-  vậy là xong. chúc bạn thành công.

Facebook Comments