Lỗi Z#0 trong bản vẽ CAD 2D và cách khắc phục

Mặc dù bạn chỉ thao tác bản vẽ trên CAD 2D nhưng đôi lúc bạn sẽ gặp trường hợp các đối tượng không nằm trên cùng một mặt phẳng. Khi đó Z#0. Điều này cũng chẳng vấn đề gì nếu bạn không gặp các phiền toái sau:

 • Không chọn được đối tượng
 • Không thể bắt điểm chính xác mặc dù đã bật OSNAP
 • Không chính xác khi TRIM, HATCH, EXTEND
 • Đo kích thước không đúng
 • Dùng lệnh FILLET không được
 • Không thể cắt dim, gióng dim khi dùng lisp
 • Bản vẽ giật lag khi zoom, move
 • Kích thước file tăng đột biến

Cách khắc phục là đưa Z=0 cho tất cả các đối tượng

Cách thực hiện:

Cách 1: Dùng Lisp. Xem bài viết Lisp sửa lỗi không cắt được chân dim trong Cad

Cách 2: Chọn tabs Express/Modify/Flatten objects

 • Tạm ẩn các đối tượng HATCH
 • Sử dụng lệnh FLATTEN
 • Chọn tất các đối tượng, enter
 • Nhập N

Cách 3:

 • Lệnh CHANGE
 • Gõ ALL
 • Gõ P
 • Gõ E
 • Nhập 0
 • Enter

Trong bài viết này, mình xin giới thiệu thêm một lisp hiệu quả hơn nữa để chuyển tất cả các tọa độ Z về 0

Lisp này xử lý được các đối tượng: LWPOLYLINE, DIMENSION, MTEXT, TEXT, HATCH, ARC, CIRCLE, ATTDEF, ATTRIB, IMAGE, ELLIPSE, SHAPE, POINT, SOLID, 3DFACE, LINE, SPLINE, RAY, XLINE, BLOCK.

Cách sử dụng: Gõ lệnh Superiron_ chọn C_ và chờ load

TẢI LISP

Facebook Comments