Tài khoản Via facebook là gì?

Tài khoản via facebook có thể hiểu là những tài khoản có lượng tương tác như người thật, và có giá trị như một tài khoản người dùng thật vậy – chúng có đủ thông tin chính chủ và tương tác với bạn bè ngay trên đó. Thông thường có 2 loại: tài khoản via change info và tài khoản via chưa change info.

  • Tài khoản via change info
    • Đây là một loại tài khoản phần lớn có được là nhờ vào đi hack tài khoản của người khác và change info là đã thay đổi thông tin như Email số điện thoại ….. để người dùng không thể nào lấy lại được tài khoản đã bị hack.
  • Tài khoản via chưa change info 
    • Đây là loại acc cũng do hack mà có tuy nhiên mọi thông tin vẫn còn giữ nguyên và nhiều khả năng bị phát hiện thì tài khoản có thể bị chính chủ lấy lại bằng cách thay đổi thông tin đăng nhập.

Facebook Comments