Mẫu bảng theo dõi tiến độ công việc bằng excel

Một bản theo dõi và báo cáo tiến độ công việc sẽ giúp bạn thêm những kỹ năng làm việc hiệu quả và được những người quản lý hay đối tác đánh giá cao, có trách nhiệm với công việc, bảng theo dõi thường được tạo trên Excel để dễ dàng hơn trong việc quản lý, tính toán và cập nhật, cùng tham khảo một số mẫu bảng theo dõi tiến độ công việc dưới đây:
Mẫu bảng theo dõi tiến độ công việc bằng excel
Mẫu bảng theo dõi tiến độ công việc bằng excel
Mẫu bảng theo dõi tiến độ công việc bằng excel

Facebook Comments