Phần mềm BetterWMF 2019 – hỗ trợ copy ảnh từ CAD sang word

BetterWMF đã được thiết kế để giúp bạn chèn các bản vẽ AutoCAD vào các ứng dụng khác, ví dụ như vào các tài liệu MS-Word.
Sau khi tải BetterWMF, bạn sử dụng các lệnh thông thường để mở bản vẽ trong AutoCAD và Sao chép và Dán ảnh. BetterWMF sẽ tự động cải thiện ảnh đã dán mà không cần tương tác với người dùng. Ngoại trừ kết quả bạn sẽ không nhận thấy nó ở đó.

BetterWMF có thể cải thiện hình ảnh của bạn theo nhiều cách. Nó có thể:

  • Cắt kích thước của hình ảnh thành phạm vi của các thực thể được chọn
  • Xóa màu nền (đen) và làm cho hình ảnh trong suốt trở lại
  • Chỉ định chiều rộng khác không cho tất cả các dòng hoặc chiều rộng riêng dựa trên màu sắc
  • Đặt trước kích thước chính xác của hình ảnh vì nó sẽ xuất hiện trong ví dụ MS-Word.
  • Hợp nhất không gian giấy tờ VÀ tất cả các khung nhìn vào một hình ảnh (không có sẵn cho AutoCAD LT)
  • Kích thước hình ảnh tương ứng với tỷ lệ bản vẽ của bạn

Tải phần mềm betterWMF 2019 tại đây

Phần mềm BetterWMF 2019 - hỗ trợ copy ảnh từ CAD sang word

Facebook Comments