Phần mềm Geo Slope 2018 full version

GEO-SLOPE GeoStudio là gói phần mềm để giải quyết các vấn đề kỹ thuật và địa chất và mô hình hóa các cấu trúc đất. Gói này bao gồm 8 sản phẩm:

SLOPE / W – phân tích độ ổn định của độ dốc;

QUAKE / W – phân tích động đất động;

AIR / W – phân tích luồng không khí;

Phần mềm Geo Slope 2018 full version

XEMP / W – phân tích rò rỉ nước ngầm;

TEMP / W – phân tích địa nhiệt;

VADOSE / W – phân tích vùng sục khí và phân tích lớp phủ đất;

SIGMA / W – phân tích trạng thái căng thẳng;

CTRAN / W – phân tích ô nhiễm giao thông.

Tải phần mềm geoslope 2018 full version tại đây

Phần mềm Geo Slope 2018 full version

Facebook Comments