Phần mềm tính mố trụ cầu FB-MultiPier – V5

FB-PIER là phần mềm phân tích kết cấu chuyên về phân tích mố trụ cầu và các bài toán tương tác kết cấu – đất nền (soil-structure interaction). Phần mềm FB-PIER được phát triển bởi viện phần mềm về cầu (BSI – Bridge Software Institute) thuộc trường đại học UF ( University of Florida) và được bảo trợ bởi cục đường bộ liên bang Hoa Kỳ (FHWA). Chương trình có khả năng phân tích hệ móng cọc theo mô hình không gian, trong đó tương tác phi tuyến cọc – đất mo phỏng bằng các mô hình p-y, T-z, T-q. Chương trình còn có khả năng tính được độ cứng tươn đương của một hệ móng cọc thành một gối đàn hồi tổng quát được đặc trưng bằng một ma trận độ cứng của gối đàn hồi. Gối đàn hồi này được gắn vào kết cấu phần trên của cầu và nền móng. FB-PIER có thể tính toán với số lượng cọc tối đa là 2500 cọc và số lượng mố/trụ là 99 trụ. FB-PIER cho phép mô hình tới 50 cọc có chiều dài khác nhau trong cùng một nhóm cọc.

Phần mềm tính mố trụ cầu FB-MultiPier - V5

Tải phiên bản mới nhất của phần mềm – Version 5.4 tại đây

FREE DOWNLOAD

Facebook Comments