Sách- Công nghệ đúc hẫng cầu bê tông cốt thép

Nội dung sách Công nghệ đúc hẫng cầu bê tông cốt thép của tác giả Nguyễn Viết Trung
 1. Các phương pháp đúc hẫng
 2. Các loại vật tư, xe đúc, kết cấu phụ tạm phục vụ đúc hẫng
 3. Thiết kế tổng thể cầu đúc hẫng
 4. Nguyên tắc bố trí cốt thép dự ứng lực trong kết cấu đúc hẫng
 5. Cốt thép thường trong kết cấu nhịp đúc hẫng
 6. Thiết kế các chi tiết cấu tạo đặc biệt
 7. Phân tích kết cấu đúc hẫng
 8. Tính toán biến dạng, dao động và ổn định kết cấu nhịp cầu đúc hẫng
 9. Một số tính toán về nhiệt, cắt, xoắn, bản mặt cầu kết cấu nhịp đúc hẫng
 10. Áp dụng tính toán bằng các chương trình máy tính
 11. Cơ sở tính toán trụ của cầu đúc hẫng
 12. Thi công trụ và khối dầm K0 trên trụ
 13. Thi công đúc hẫng các đốt dầm
 14. Thi công đoạn dầm trên đà giáo
 15. Thi công đốt hợp long
 16. Cáp dự ứng lực ngoài
 17. Đo đạc và điều chỉnh trong quá trình đúc hẫng

TẢI SÁCH

Facebook Comments