Sách- Tính toán thiết kế thi công cầu

Bộ 2 cuốn sách phục vụ đắc lực cho môn thi công cầu của Tác giả Phạm Huy Chính. 

Tập 1:  Tính toán Thiết kế các Công trình phụ tạm để thi công cầu
Nơi Xuất Bản : Nxb Xây dựng
Tác Giả : PHẠM HUY CHÍNH
Ngày xuất bản : 2004.
Số trang : 224
Sách- Tính toán thiết kế thi công cầu

TẢI SÁCH

Tập 2: Tính Toán Thiết Kế Thi Công Cầu
Nơi Xuất Bản : Nxb Xây dựng
Tác Giả : PHẠM HUY CHÍNH
Ngày xuất bản : 2006.
Số trang : 246
Sách- Tính toán thiết kế thi công cầu
Tính Toán Thiết Kế Thi Công Cầu “Tính Toán Thiết Kế Thi Công Cầu” giới thiệu nội dung:
Chương 1: Tải Trọng, Lực Tác Dụng và Cường Độ Tính Toán Của Vật Liệu Đối Với Các Kết Cấu Của Công Trình Phụ Tạm.
Chương 2: Tính Toán Khi Chế Tạo Các Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép Và Bê Tông Cốt Thép Dự Ứng Lực.
Chương 3: Tính Toán Thiết Kế Các Công Trình Phụ Trợ Có Công Dụng Chung.
Chương 4: Tính Toán Thiết Kế Thi Công Móng.
Chương 5: Tính Toán Thiết Kế Thi Công Lao Lắp Kết Cấu Nhịp.
Chương 6: Những Tính Toán Riêng.

TẢI SÁCH

 

Facebook Comments