Sửa lỗi lệnh layiso không ẩn layer khác mà chỉ khóa layer

Bạn gặp lỗi khi dùng Lệnh layiso không ẩn layer khác như mọi khi mà chỉ khóa layer. Lỗi gì đang xảy ra vậy nhỉ?

Lệnh layiso không ẩn layer khác mà chỉ khóa layer là do chế độ setting của layiso trong cad là “Lock and fade”.

Để khắc phục lỗi này, làm theo các bước sau

  •  Gõ lệnh “layiso”,
  • chọn “S”,
  • chọn “O” để chọn chế độ Off, khi đó nó sẽ ẩn Layer đi.

Trên đây là hướng dẫn sửa lỗi khi dùng Lệnh layiso không ẩn layer

Facebook Comments