Sửa lỗi lệnh layiso không ẩn layer khác mà chỉ khóa layer

Bạn gặp lỗi khi dùng Lệnh layiso không ẩn layer khác như mọi khi mà chỉ khóa layer. Lỗi gì đang xảy ra vậy nhỉ?

Lệnh layiso không ẩn layer khác mà chỉ khóa layer là do chế độ setting của layiso trong cad là “Lock and fade”.

Lỗi layiso không ẩn được đối tượng là một lỗi thường gặp trong AutoCAD khi sử dụng lệnh LAYISO để ẩn các layer. Lỗi này xảy ra khi các layer bị khóa hoặc bị ẩn bởi các lệnh khác.

Cách khắc phục lỗi layiso không ẩn được đối tượng:

1. Mở khóa layer:

 • Gõ lệnh LAYUNISO để mở khóa tất cả các layer.
 • Chọn các layer bị khóa và sử dụng lệnh LAYER > Unlock.

2. Bỏ ẩn layer:

 • Gõ lệnh LAYISO > ON để hiển thị tất cả các layer.
 • Chọn các layer bị ẩn và sử dụng lệnh LAYER > Unhide.

3. Thay đổi cài đặt lệnh LAYISO:

 • Gõ lệnh LAYISO > S > OFF để tắt chế độ ẩn đối tượng khi sử dụng lệnh LAYISO.
 • Gõ lệnh LAYISO > P > OFF để tắt chế độ ẩn các đối tượng thuộc layer con khi ẩn layer cha.

4. Sử dụng lệnh khác để ẩn đối tượng:

 • Sử dụng lệnh FREEZE để đóng băng các layer không cần thiết.
 • Sử dụng lệnh HIDE để ẩn các đối tượng cụ thể.

Lưu ý:

 • Sau khi khắc phục lỗi, bạn cần sử dụng lệnh REGEN để cập nhật bản vẽ.
 • Nếu bạn đã thử các cách trên mà vẫn không khắc phục được lỗi, bạn có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn AutoCAD hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Autodesk.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số mẹo sau để tránh gặp lỗi layiso:

 • Sử dụng tên layer dễ hiểu và có ý nghĩa.
 • Sắp xếp các layer theo nhóm hoặc chức năng.
 • Sử dụng layer manager để quản lý các layer hiệu quả.
 • Tạo bản sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào trên AutoCAD.

Chúc bạn thành công!

Facebook Comments