Tại sao phải quét bitum, nhựa đường mặt ngoài cống thoát nước?

Tại sao ống cống BTCT sau khi đổ xong lại phải quét nhựa đường vào mặt ngoài (mình chưa thấy ai quét vào mặt trong)?
Liệu có phải để chống thấm? Nếu là chống thấm thì để chống thấm khỏi cái gì? Lớp BT có tác dụng chống thấm không?
Công tác này có thực sự cần thiết phải thực hiện không?

Tại sao phải quét bitum, nhựa đường mặt ngoài cống thoát nước?

Đương nhiên, việc quét nhựa đường vào ống cống là để chống thấm ( mã hiệu định mức AK.95100 (QĐ 1776/BXD-VP) sẽ thấy ghi rất rõ là quét nhựa đường chống thấm). Quy trình yêu cầu quét tối thiểu 2 lớp nhựa vào bề ngoài cống cống.

Với cống tròn, đúng là bên trong nhiều nước hơn nhưng không thường xuyên. Việc đất đắp bên ngoài và do có độ ẩm của đất nên quét bề ngoài cống là hợp lý. Nếu quét bên trong, dòng nước chảy qua cống cũng sẽ dần làm mất tác dụng của lớp nhựa đường này.

Facebook Comments