Explode attribute block giữ nguyên giá trị text

Thông thường nếu các bạn phá block có chứa đối tượng Attribute bằng lệnh explode thì đối tượng Attribute sẽ không trở lại thành text bình thường, chúng vẫn sẽ là text thuộc tính, dĩ nhiên người dùng sẽ không thể dùng nó để viết văn bản.

Thực tế trong CAD đã có hỗ trợ lệnh chuyển toàn bộ text Attribute thành DText, đó là lệnh BURST. Lệnh sử dụng khi đối tượng vẫn đang ở dạng block.

Explode attribute block giữ nguyên giá trị text

Cách dùng rất đơn giản:

– Nhập lệnh BURST/ENTER

– Click vào block chứa đối tượng Attribute/ Enter

Facebook Comments

1 Trackbacks / Pingbacks

  1. Lisp convert text to attribute

Đã đóng bình luận.