Tạo mặt cắt tự định nghĩa bằng SPC trong Midas

Trong trường hợp mặt mắt cần mô hình không được hỗ trợ, Midas/civil cung cấp một chương trình có khả năng tính toán đặc trưng hình học của mặt cắt bất kỳ. Dựa vào công cụ này,người dùng có thể tự xây dựng các mặt cắt.
Các hình dạng mặt cắt có thể được vẽ, hoặc nhập từ file DXF của autocad.
Thao tác : menu tool => sectional property calculator.

Tạo mặt cắt tự định nghĩa bằng SPC trong Midas

Sau khi mô hình và tính toán,SPC cho phép xuất dữ liệu mặt cắt theo nhiều dạng,từ đó tiến hành nhập mặt cắt vào trong dự án ở chương trình chính.
Mắt cắt nhập từ SPC được nhập trong thẻ value,dạng mặt cắt là General section.

Tạo mặt cắt tự định nghĩa bằng SPC trong Midas

Facebook Comments