Tổng hợp các TCVN về bê tông, tiện cho việc tra cứu

TCVN 3110-79. Hỗn hợp bê tông nặng. Phương pháp phân tích thành phần.
TCVN 4506-87. Nước cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật. 4
TCVN 5592:1991. Bê tông nặng. Yêu cầu bảo dưỡng độ ẩm tự nhiên.
TCVN 5440-91. Bê tông. Kiểm tra đánh giá độ bền. Quy định chung.
TCVN 3117:1993. Bê tông nặng. Phương pháp xác định độ co
TCVN 3106:1993. Hỗn hợp bê tông nặng. Phương pháp thử độ sụt
TCVN 3120:1993. Bê tông nặng. Phương pháp xác định cường độ kéo khi bửa
TCVN 3108:1993. Hỗn hợp bê tông nặng. Phương pháp xác định khối lượng thể tích
TCVN 3116:1993. Bê tông nặng. Phương pháp xác định độ chống thấm nước
TCVN 3107:1993. Hỗn hợp bê tông nặng. Phương pháp Vebe xác định độ cứng
TCVN 3109:1993. Hỗn hợp bê tông nặng. Phương pháp xác định độ tách nước và độ tách vữa
TCVN 3113:1993. Bê tông nặng. Phương pháp xác định độ hút nước
TCVN 3118:1993. Bê tông nặng. Phương pháp xác định cường độ nén
TCVN 5726:1993. Bê tông nặng. Phương pháp xác định cường độ lăng trụ và mođun đàn hồi khi nén tĩnh
TCVN 3112:1993. Bê tông nặng. Phương pháp thử xác định khối lượng riêng
TCVN 3105:1993. Hỗn hợp bê tông nặng và bêtông nặng. Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử.
TCVN 3115:1993. Bê tông nặng. Phương pháp xác định khối lượng thể tích
TCVN 3114:1993. Bê tông nặng. Phương pháp xác định độ mài mòn
TCVN 3119:1993. Bê tông nặng. Phương pháp xác định cường độ kéo khi uốn;
TCVN 3111:1993. Hỗn hợp bê tông nặng. Phương pháp xác định hàm lượng bọt khí.
TCVN 5843:1994. Máy trộn bê tông 250L
TCVN 4453:1995. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu
TCVN 6025:1995. Bê tông. Phân mác theo cường độ nén
TCVN 6221:1997. Cốt liệu nhẹ cho bê tông. Sỏi, dăm sỏi và cát keramzit. Phương pháp thử.
TCVN 6220:1997. Cốt liệu nhẹ cho bê tông. Sỏi, dăm sỏi và cát keramzit. Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 7572:2006. Cốt liệu cho bê tông và vữa. Phương pháp thử
TCVN 7570:2006. Cốt liệu cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 7888:2008. Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước
TCVN 8228:2009. Hỗn hợp bê tông thủy công. Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 9028:2011. Vữa cho bê tông nhẹ
TCVN 8825:2011. Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn
TCVN 9029:2011. Bê tông nhẹ. Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp. Yêu cầu kỹ thuật.. 9
TCVN 8827:2011. Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa. Silicafume và tro trấu nghiền mịn
TCVN 9034:2011. Vữa và bê tông chịu axit
TCVN 8826:2011. Phụ gia hoá học cho bê tông
TCVN 8828:2011. Bê tông. Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên
TCVN 9342:2012. Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt. Thi công và nghiệm thu
TCVN 9348:2012. Bê tông cốt thép. Kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn. Phương pháp điện thế
TCVN 9336:2012. Bê tông nặng. Phương pháp xác định hàm lượng sunfat
TCVN 9396:2012. Cọc khoan nhồi. Xác định tính đồng nhất của bê tông. Phương pháp xung siêu âm
TCVN 9337:2012. Bê tông nặng. Xác định độ thấm ion clo bằng phương pháp đo điện lượng
TCVN 9338:2012. Hỗn hợp bê tông nặng. Phương pháp xác định thời gian đông kết
TCVN 9491:2012. Bê tông. Xác định cường độ kéo bề mặt và cường độ bám dính bằng kéo trực tiếp (phương pháp kéo đứt)
TCVN 9490:2012. Bê tông. Xác định cường độ kéo nhổ
TCVN 9339:2012. Bê tông và vữa xây dựng. Phương pháp xác định pH bằng máy đo pH.
TCVN 9334:2012. Bê tông nặng. Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy.
TCVN 9335:2012. Bê tông nặng. Phương pháp thử không phá hủy. Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy.
TCVN 9492:2012. Bê tông. Xác định hệ số khuếch tán clorua biểu kiến theo chiều sâu khuếch tán
TCVN 9489:2012. Bê tông. Xác định chiều dày của kết cấu dạng bản bằng phương pháp phản xạ xung va đập
TCVN 4506:2012. Nước cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 9382:2012. Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền
TCVN 9205:2012. Cát nghiền cho bê tông và vữa.
TCVN 10306:2014. Bê tông cường độ cao. Thiết kế thành phần mẫu hình trụ
TCVN 9357:2012. Bê tông nặng. Phương pháp thử không phá hủy. Đánh giá chất lượng bê tông bằng vận tốc xung siêu âm
TCVN 9340:2012. Hỗn hợp bê tông trộn sẵn. Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu
TCVN 10302:2014. Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng
TCVN 10303:2014. Bê tông – Kiểm tra và đánh giá cường độ chịu nén
TCVN 10654:2015. Chất tạo bọt cho bê tông bọt. Phương pháp thử
TCVN 10655:2015. Chất tạo bọt cho bê tông bọt. Yêu cầu kỹ thuật.

Facebook Comments