Top các phần mềm sử dụng AI trong triển khai bản vẽ cốt thép kết cấu

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng có ảnh hưởng lớn đến ngành thiết kế, tác động đến cách thức làm việc của các kỹ sư thiết kế trên nhiều phương diện:

 • AI có thể tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như vẽ chi tiết, tạo bảng thống kê, giúp kỹ sư tiết kiệm thời gian và tập trung vào những công việc sáng tạo hơn.
 • Ví dụ, phần mềm RebarShop có thể tự động vẽ chi tiết các cấu kiện cốt thép, giúp kỹ sư tiết kiệm được nhiều thời gian.

Dưới đây là một số phần mềm AI phổ biến được sử dụng để triển khai bản vẽ cốt thép:

1. RebarShop:

 • Phần mềm này sử dụng AI để tự động hóa việc vẽ chi tiết các cấu kiện cốt thép, tạo bảng thống kê khối lượng thép.
 • RebarShop có thể làm việc với nhiều loại cấu kiện khác nhau như dầm, cột, sàn, móng…
 • Phần mềm này cũng có khả năng tích hợp với các phần mềm thiết kế khác như AutoCAD, Revit…

2. AutoCAD Civil 3D:

 • Phần mềm này có tính năng tự động tạo bản vẽ kết cấu thép từ mô hình 3D.
 • AutoCAD Civil 3D cũng có thể được sử dụng để tính toán và thiết kế kết cấu thép.
 • Phần mềm này phù hợp cho các dự án công trình có quy mô lớn.

3. Tekla Structures:

 • Tekla Structures là phần mềm BIM chuyên dụng cho kết cấu thép.
 • Phần mềm này có tính năng tự động tạo bản vẽ chi tiết và bảng thống kê khối lượng thép.
 • Tekla Structures cũng có khả năng tích hợp với các phần mềm khác như Revit, SAP2000…

4. ProStructures:

 • ProStructures là phần mềm được phát triển bởi Bentley Systems.
 • Phần mềm này sử dụng AI để tự động hóa việc vẽ chi tiết các cấu kiện cốt thép.
 • ProStructures cũng có khả năng tích hợp với các phần mềm khác như STAAD.Pro, MicroStation…

5. Advance Steel:

 • Advance Steel là phần mềm được phát triển bởi Autodesk.
 • Phần mềm này sử dụng AI để tự động hóa việc vẽ chi tiết các cấu kiện cốt thép.
 • Advance Steel cũng có khả năng tích hợp với các phần mềm khác như Revit, AutoCAD…

Ngoài các phần mềm trên, còn có nhiều phần mềm AI khác được sử dụng để triển khai bản vẽ cốt thép. Lựa chọn phần mềm nào phù hợp sẽ phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng và quy mô dự án.

Facebook Comments