Tổng hợp các lệnh và thủ thuật group trong autocad

Group trong CAD là một tính năng giúp bạn gom các đối tượng riêng lẻ thành một nhóm, giúp bạn dễ dàng quản lý và thao tác với các đối tượng đó.

Lợi ích của việc sử dụng Group:

 • Dễ dàng quản lý: Giúp bạn dễ dàng chọn, di chuyển, xoay, sao chép và ẩn các đối tượng cùng lúc.
 • Tăng hiệu quả: Giúp bạn tiết kiệm thời gian và thao tác khi làm việc với nhiều đối tượng.
 • Giảm dung lượng file: Giúp giảm dung lượng file CAD của bạn.

Cách tạo Group:

 1. Chọn các đối tượng bạn muốn gom nhóm.
 2. Nhập lệnh GROUP hoặc DDGROUP.
 3. Nhập tên cho nhóm (tùy chọn).
 4. Nhấn Enter để tạo nhóm.

Cách phá vỡ Group:

 1. Chọn nhóm bạn muốn phá vỡ.
 2. Nhập lệnh EXPLODE.
 3. Nhấn Enter để phá vỡ nhóm.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các lệnh khác để thao tác với Group như:

 • GROUPEDIT: Chỉnh sửa các đối tượng trong một nhóm mà không cần phá vỡ nhóm.
 • PROPERTIES: Xem và chỉnh sửa các thuộc tính của một nhóm.
 • SELECTGROUP: Chọn một nhóm để thực hiện các thao tác.
 • UNSELECTGROUP: Bỏ chọn một nhóm.
 • FILTER: Lọc các đối tượng trong bản vẽ dựa trên nhóm.
 • LOCKGROUP: Khóa một nhóm để không thể chỉnh sửa.
 • UNLOCKGROUP: Mở khóa một nhóm để có thể chỉnh sửa.
 • RENAMECLASS: Đổi tên nhóm.

Lưu ý:

 • Khi tạo nhóm, bạn nên đặt tên nhóm dễ hiểu để dễ quản lý.
 • Bạn có thể sử dụng các lệnh khác để thao tác với các đối tượng trong nhóm như di chuyển, xoay, sao chép, v.v.

Facebook Comments