Trọn bộ tiêu chuẩn ASTM mới nhất

 ASTM là viết tắt của cụm từ “American Society for Testing and Materials”, Hiệp hội vật liệu và thử nghiệm Hoa Kỳ. ASTM International là tổ chức tiêu chuẩn quốc tế lớn nhất trên thế giới ra đời vào năm 1898. Tổ chức này đặt ra các tiêu chuẩn thống nhất, tự nguyện giữa các nhà sản xuất, khách hàng và người dùng khắp thế giới.
Trọn bộ tiêu chuẩn ASTM mới nhất

 Tiêu chuẩn ASTM là gì?

Là các tiêu chuẩn do Tổ chức ASTM tạo ra gồm 6 chủ đề chính:
– Tiêu chuẩn về tính năng kỹ thuật.
– Tiêu chuẩn về phương pháp kiểm nghiệm, thử nghiệm.
– Tiêu chuẩn về thực hành.
– Tiêu chuẩn về hướng dẫn.
– Tiêu chuẩn về phân loại.
– Tiêu chuẩn về các thuật ngữ.
Download trọn bộ tiêu chuẩn ASTM tại đây
Trọn bộ tiêu chuẩn ASTM mới nhất

Facebook Comments

1 Trackbacks / Pingbacks

  1. Tìm hiểu về tiêu chuẩn ASTM, nội dung của bộ tiêu chuẩn ASTM

Đã đóng bình luận.