Tuyển tập các tài liệu chuyên ngành cầu đường

Dưới đây là tuyển tập rất nhiều tài liệu chuyên ngành cầu đường được sưu tầm trong quá trình tìm tòi. Mọi người có thể tải về để tham khảo và tra cứu khi cần thiết

1.Giám sát thi công cầu phân đoạn TẢI FILE

2. Điều chỉnh cầu dây văng bằng Midas: TẢI FILE
3. Giảm chấn cho cầu dây văng: TẢI FILE
4. Phân tích cầu dây văng:TẢI FILE
5. Điều chỉnh nội lực cầu dây xiên:TẢI FILE
6. Phân tích cầu dây vănng – GS- Nguyễn Viết Trung:TẢI FILE
7. Mô hình điều chỉnh nội lực cầu dây xiên TẢI FILE
8. Tháp cầu dây văng TẢI FILE
9. Thi công trụ tháp cầu mỹ thuận TẢI FILE
10. Ứng dụng thiết kế cáp dây văng TẢI FILE
11. Suspention Bridge _Ví dụ tính toán theo AASHTO TẢI FILE
12. Ví dụ tính toán cầu treo TẢI FILE
13. Thiết kế chống gió TẢI FILE
14. Xử lý gỉ thép TẢI FILE
15. Phân tích động đất TẢI FILE
16. Công nghệ dán sợi carbon gia cường cầu TẢI FILE
17. Lao dọc và lao ngang kết cấu nhịp TẢI FILE
18. Lao lắp cầu lắp ghép TẢI FILE
19. Động lực học công trình cầu TẢI FILE
20. Tính toán kết cấu với sơ đồ hệ thanh TẢI FILE
21. Một số vấn đề khi thiết kế cáp văng TẢI FILE
22. Cầu dây văng nhịp cong TẢI FILE
23. Xây dựng cầu thép TẢI FILE
24. Công nghệ căng kéo tao đơn trong bó cáp cầu dây văng (Tính toán lực cần căng cho từng tao của bó
cáp)
TẢI FILE
25. Ổn định khí động cầu dây văng (rất tường minh và hay) TẢI FILE
26. Cảm biến tải trọng cầu TẢI FILE
27. Giam chan cau day vang TẢI FILE
28. Thiết bị giảm chấn ma sát TẢI FILE
29. Hướng dẫn thiết kế kháng chấn theo LRFD (Tiêu chuẩn theo AASHTO về hệ số tải trọng và hệ số sức
kháng)
TẢI FILE
30. Luận văn Tiến sĩ về động đất (Người nước ngoài họ viết rất rõ ràng – không cắt bớt để gây khó hiểu
cho người đọc như các luận án ở Việt Nam- dành cho các bạn sinh viên nghiên cứu khoa học và thạc sỹ)
31. Đề tài tiến sĩ về dao động do gió TẢI FILE
32. Luận văn Tiến sĩ về động đất, đất hóa lỏng (Tiếng Việt, tường minh dể hiểu) TẢI FILE
34. Hướng dẫn thiết kế mố chữ U theo 272-05, (Tường minh, dể hiểu, Ngôn ngữ Việt Nam) TẢI FILE
35. Phân tích nội lực thi công và khai thác cầu dây văng TẢI FILE
36. Bản mặt cầu liên tục nhiệt TẢI FILE
37. Giáo trình tính toán bản liên tục nhiệt TẢI FILE
38. Giáo trình thiết kế trụ thân cột TẢI FILE
39. Hướng dẫn thiết kế gối cầu thép theo AASHTO TẢI FILE
40. Sách gối đầu giành cho kỹ sư cầu hơn 1000 trang (handbok bridge enggineer AASHT0) TẢI FILE
41. Giáo trình Cầu Tạo ứng suất trước TẢI FILE
42. Một trong cuốn sách nổi tiếng thời đại đầu thế kỷ 21 về thiết kế và thi công cầu dây văng TẢI FILE
43. Tài liệu về cáp cầu dây văng TẢI FILE
44. Video thi công dầm IPC liên tục hoá TẢI FILE
45. Một số tư liệu, mô hình khi thí nghiệm hầm gió cho cầu TẢI FILE
46. Đề tài tiến sĩ về quan trắc sức khoẻ cầu (hơn 500 trang, có yêu cầu bản quyền gì đó) TẢI FILE
48. Đề tài tiến sĩ về giảm dao động với thiết bị TMD TẢI FILE
49. Đề tài thạc sỹ về Interactive axial shortening of columns and walls in high rise building TẢI FILE
50. Bài giảng cầu bê tông cốt thép (type 1) TẢI FILE
51. Bài giản cầu bê tông (type 2) TẢI FILE
52. Bài giảng cầu bê tông (type 3) TẢI FILE
53. Bài giảng cầu bê tông (type 4) TẢI FILE
54. Giáo trình power 2010 TẢI FILE
55. Giáo trình word 2010 TẢI FILE
56. Giáo trình Excel 2010 TẢI FILE

 

Facebook Comments