Ứng dụng chuyển giọng nói thành văn bản của viettel

Hướng dẫn dùng dịch vụ Speech to Text của Viettel

Bước 1:

Truy cập dịch vụ Speech to Text, chuyển giọng nói thành văn bản.

https://vtcc.ai/asr

Bước 2:

Ở giao diện của dịch vụ nhấn vào nút Record Audio để tiến hành ghi âm.

Ứng dụng chuyển giọng nói thành văn bản của viettel

Khi đó dịch vụ yêu cầu người dùng cho phép dùng micro trên trình duyệt, nhấn Cho phép để tiến hành thu âm giọng nói.

Bước 3:

Lưu ý cần phải đọc to, rõ ràng từng từ, chậm để dịch vụ phân tích giọng nói của bạn. Văn bản được hiển thị ngay bên cạnh

Kết quả văn bản chuyển từ giọng nói hiện trong khung màu trắng. Dịch vụ sẽ giới hạn thời gian chúng ta thu âm nên bạn cần chú ý.

Ứng dụng chuyển giọng nói thành văn bản của viettel

Nhìn chung việc nhận dạng giọng nói để chuyển thành văn bản của dịch vụ Speech to Text của VTCC.AI hoạt động tương đối hiệu quả, độ chính xác cao về chính tả và ngữ pháp.

Facebook Comments