Addon CADPower tăng sức mạnh cho CAD


CADPower là một phần mềm bổ trợ để giúp bạn tăng năng suất làm việc với AutoCAD. Nó giúp bạn làm việc thông minh hơn, nhanh hơn và loại bỏ các nút thắt khác nhau mà bạn có thể gặp phải khi chỉ sử dụng phần mềm CAD. Nói tóm lại, CADPower bổ sung thêm sức mạnh cho phần mềm CAD của bạn. CADPower là một tập hợp các công cụ thường được hỏi cho các hoạt động CAD khác nhau. Các công cụ được phân loại trong các danh mục dễ truy cập như Polyline, Khối, Thuộc tính, Vẽ, Lựa chọn, Yêu cầu, Khác, v.v. Chúng có sẵn dưới dạng menu kéo xuống, thanh công cụ, ruy băng theo thẻ (AutoCAD 2012 trở lên), cũng như từ dòng lệnh dưới dạng các lệnh có thể gọi trực tiếp. Hầu hết các lệnh cũng cung cấp các phiên bản dòng lệnh (không có hộp thoại) cũng có thể được sử dụng trong xử lý tự động bằng các tập lệnh.

 

CADPower is an add-on software to help you increase your productivity with AutoCAD and Bricscad. It helps you work smarter, faster and eliminates various bottleneck you might face using just your CAD software. In short, CADPower adds more value and power to your CAD software. CADPower is a collection of frequently asked tools for various CAD operations. The tools are categorized in easily accessible categories like Polyline, Blocks, Attributes, Draw, Selection, Inquiry, Miscellaneous and so on. They are available as pull-down menus, toolbars, tabbed ribbons (AutoCAD 2012 and later), as well as from the command-line as directly callable commands. Most of the commands also offer command-line versions (without dialog boxes) which can also be used in automated processing using scripts.

Tải công cụ tại đây

[easy_media_download url=”https://kuturl.com/st?api=7624ebd0f9e0958273e39f5ef2f3aca1d6105e88&url=https://www.mediafire.com/file/ubudvzpd4frwx4n/Four.Dimension.CADPower.v20.01.rar/file” width=”200″ height=”50″ text=”FREE DOWNLOAD” color=”red_darker” target=”_blank”]

Facebook Comments