Các bước tính toán tường vây hố đào sâu

Tường vây tầng hầm (tường vây, tường trong đất / Diaphragm wall, excavation wall) là dạng kết cấu phổ biến trong các công trình dân dụng, các công trình cao tầng kết hợp sử dụng các tầng hầm ngầm. Tường vây là dạng kết cấu được tính toán dựa trên sự kết hợp chặt chẽ giữa bài toán nền móng và bài toán kết cấu công trình.
Trong thực tế, các tường tầng hầm cho các cao ốc thường được thi công bằng cách đổ bê tông trong các hố (rãnh) đào thường được gọi tường Barrette. Cũng có thể tường vây được thi công bằng cách hạ cừ thép khi áp dụng tường vây bằng kết cấu thép. Phần mềm tính tường vây tầng hầm là công cụ mạnh mẽ tích hợp sẵn kho số liệu về cừ ván thép, cừ bê tông dự ứng lực cũng như các kích thước thông dụng về tường Barrette.

Tính toán tường vây thường được yêu cầu tính toán theo các giai đoạn thi công tầng hầm. Số giai đoạn tùy theo số tầng chống / số tầng hầm. Tính tường vây tầng hầm phù hợp với các trường hợp với phương pháp thi công tường vây được chống bằng hệ giằng chống thép hay phương pháp thi công top-down.

Trong mỗi giai đoạn thi công, tính tường vây được yêu cầu thực hiện theo các bước bắt buộc:
1)  Tính ổn định cục bộ tường vây
•  Kiểm tra ổn định ép trồi
•  Kiểm tra ổn định xoay quanh điểm chân tường, đỉnh tường hoặc quanh điểm neo
•  Kiểm tra ổn định trượt ngang
Mặc dù giai đoạn thi công sau cùng thường là giai đoạn bất lợi nhất.

2)  Phân tích nội lực
•  Xác định chuyển vị bất lợi nhất
•  Xác định nội lực bất lợi nhất dựa trên biểu đồ bao momen
•  Xác định trạng thái làm việc của đất nền (nền đàn hồi tuyến tính / hoặc nền phi tuyến)

3)  Tính kết cấu tường vây
Chỉ thực hiện tính kết cấu tường (thép hoặc bê tông cốt thép) khi bài toán thỏa mãn các điều kiện ổn định.

4)  Ước tính ổn định thấm trong nền đất
•  Kiểm tra xói ngầm (cát chảy) dựa trên xác định vận tốc thấm trung bình dưới chân tường.
•  Kiểm tra trồi đất dựa trên xác định vận tốc thấm ra lớn nhất tại diểm mặt đất sát tường.
•  Kiểm tra bùng nền do áp lực thấm

Các bước tính toán tường vây hố đào sâu

 

 

 

 

 

Nguồn: cdfdesign

Facebook Comments