Các thuật ngữ thường dùng trong BIM

Building Information Modelling (BIM) là một quá trình tạo ra mô hình kỹ thuật số của tòa nhà hoặc các tài sản khác (như cầu, đường cao tốc, đường hầm vv) sử dụng thông tin hướng đối tượng. BIM là một quy trình quản lý thông minh, hợp tác và tích hợp các bên liên quan trong dự án xây dựng. Trong quá trình áp dụng BIM, có nhiều thuật ngữ được sử dụng để chỉ các khái niệm, công cụ, tiêu chuẩn và quy trình liên quan. Dưới đây là một số thuật ngữ thường được sử dụng trong BIM:

 

Thuật ngữ Mô tả
3D Mô hình hình học ba chiều
4D Mô hình thông tin về tiến độ xây dựng
5D Mô hình thông tin về chi phí xây dựng
6D Mô hình thông tin về vòng đời của dự án
Asset Information Model (AIM) Mô hình thu thập dữ liệu và thông tin cần thiết để hỗ trợ quản lý tài sản
Asset Information Requirements (AIR) Xác định các thông tin cần thiết cho Mô hình Thông tin Tài sản
BIM Collaboration Format (BCF) Định dạng tệp mở dựa trên XML cho phép thêm các nhận xét vào mô hình BIM theo chuẩn IFC
BIM Execution Plan (BEP) Một chiến lược phát triển được chuẩn bị bởi các nhà cung cấp bao gồm kế hoạch thực hiện BIM trước và sau khi ký hợp đồng
BIM maturity levels Mức độ phức tạp và mức độ cộng tác của mô hình thông tin công trình
BIM protocol Một thỏa thuận pháp lý bổ sung có thể được kết hợp vào các cuộc họp chuyên môn về dịch vụ, hợp đồng xây dựng, hợp đồng phụ và thỏa thuận sửa đổi
CAD Máy tính hỗ trợ thiết kế
Common Data Environment (CDE) Nguồn thông tin duy nhất cho dự án, được sử dụng để thu thập, quản lý và phổ biến tài liệu, mô hình đồ họa và dữ liệu phi đồ họa cho toàn bộ nhóm dự án
Construction Operations Building Information Exchange (COBie) Định dạng dữ liệu bảng tính của các mô hình thông tin xây dựng tập trung vào việc phân phối dữ liệu tài sản thay vì thông tin hình học công trình
Employer’s Information Requirements (EIR) Xác định các thông tin mà nhà tuyển dụng yêu cầu cho các thời điểm quyết định chính hoặc các giai đoạn dự án, cho phép các nhà cung cấp tạo ra kế hoạch thực hiện BIM ban đầu, từ đó có thể đánh giá được phương pháp tiếp cận, khả năng và năng lực đề xuất
nformation management process (IMP) Là một tập hợp các quy trình, phương pháp và tiêu chuẩn được sử dụng để quản lý thông tin trong quá trình xây dựng và quản lý dự án. IMP là một phần quan trọng của việc áp dụng BIM nhằm đảm bảo các thông tin liên quan đến dự án được quản lý hiệu quả và có cấu trúc.
BIM Level 0 Thiết kế được hỗ trợ bởi CAD thông qua các đường nét và văn bản để tạo ra các bản vẽ 2D và trao đổi thông tin trên giấy hoặc điện tử nhưng không có các tiêu chuẩn và quy trình thống nhất. Các thông tin không được tích hợp hoặc liên kết với nhau theo cách thức mà BIM cung cấp.
BIM Level 1 Thiết kế được hỗ trợ bởi CAD trong bản vẽ 2D hoặc 3D với một số dữ liệu thông tin ghi chú đính kèm. Các dữ liệu được chia sẻ và quản lý theo một số tiêu chuẩn nhất định, tuy nhiên, nó vẫn chưa đạt được các lợi ích to lớn trong việc tích hợp thông tin và quản lý dự án toàn diện thông qua BIM.
BIM Level 2 BIM Level 2 cải thiện độ chính xác và tăng hiệu suất trong quá trình xây dựng và quản lý dự án thông qua sử dụng BIM 3D, 4D, 5D và sử dụng các phần mềm quản lý dự án và hệ thống quản lý thông tin dự án.
BIM Level 3 Là một mô hình làm việc hợp tác bao gồm mô hình dự án 3D kết hợp với các thông tin tiến độ xây dựng (4D), chi phí (5D) và quản lý vòng đời của cả dự án (6D) – kết hợp với các công đoạn bảo trì, thay thế các đối tượng trong dự án.

Các ký hiệu khác thường sử dụng trong BIM

Ký tự viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt
AM Asset Management Quản lý tài sản
ARC Architect Kiến trúc
BWM BIM workgroup meeting Họp nhóm BIM
CAFM Computer-Aided Facilities Management Quản lý công trình với sự giúp đỡ của máy tính
CIV Civil Engineer Kỹ sư xây dựng
CMA Cost Manager Quản lý chi phí
CON Contractor Nhà thầu thi công
CSE Civil and Structural Engineer Kỹ sư công chính và Kết cấu
FM Facilities Management Quản lý cơ sở vật chất
FMA Facilities Manager Giám đốc cơ sở vật chất
INF Information Manager Người quản lý thông tin
LAR Landscape Architect Kiến trúc cảnh quan
LEA BIM Leader Chủ trì BIM
MEP Mechanical, Electrical and Plumbing engineer Kỹ sư cơ, điện và cấp thoát nước
MPDT Model Production Delivery Table Bảng tạo lập và chuyển giao mô hình
PEP Project Execution Plan Kế hoạch triển khai dự án
PMA Project Manager Giám đốc dự án
STR Structural Engineer Kỹ sư kết cấu
WIP Work in Progress Công việc đang tiến hành

Facebook Comments