Cách chuyển text thường thành text in hoa và ngược lại trong autocad

Trong AutoCad nếu các text trong bản vẽ của bạn đang là text in thường, nhưng theo yêu cầu phải chuyển thành text in hoa thì bạn sẽ phải làm như thế nào?

Bài viết dưới đây hướng dẫn cách chuyển đổi qua lại giữa text in thường và text in hoa trong autocad

Cách 1: Sử dụng lện TCASE.

Để sử dụng được lệnh này, yêu cầu autocad phải cài đặt công cụ Express. Nếu chưa cài bạn có thể xem bài viết Cài đặt express tool cho AutoCad các phiên bản

Sau khi nhập lệnh TCASE thì autocad sẽ hiển thị cửa sổ như hình dưới, chọn yêu cầu mà bạn muốn autocad thực thi

  • Sentence case: chỉ in Hoa chữ đầu câu
  • lowercase: chữ thường toàn bộ
  • UPPERCASE: in HOA toàn bộ
  • Title: In Hoa Ký Tự Đầu Mỗi Chữ
  • tOGGLE cASE: ngược lại với Title

Cách chuyển text thường thành text in hoa và ngược lại trong autocad

Cách 2: 

  • Nhập lệnh DDEDIT
  • CLick vào text muốn chuyển đổi, nhấn Ctr+A để chọn toàn bộ text
  • Nhấn tổ hợp phím Ctr+shift+U nếu muốn chuyển chữ thường thành chữ in hoa
  • Nhấn tổ hợp phím Ctr+shift+L nếu muốn chuyển chữ in hoa thành chữ thường

Cách 3: Dùng lisp.

Bạn có thể tham khảo bài viết Công cụ sửa lỗi font bản vẽ CAD để tải lisp về sử dụng.

 

Facebook Comments