Cài đặt express tool cho AutoCad các phiên bản

Công cụ Express Tool trong AutoCAD là 1 thư viện các công cụ mạnh mẽ được thiết kế để giúp bạn mở rộng sức mạnh của AutoCAD. Nó rất dễ sử dụng và được tích hợp vào thanh công cụ của bạn, gồm 1 loạt các chức năng nâng cao liên quan đến dimensioning (đo kích thước), drawing (vẽ), object selection (lựa chọn đối tượng), object modification (thay đổi đối tượng) và nhiều hơn nữa.

Cài đặt express tool cho AutoCad các phiên bản

Trong khi cài đặt mới có thể bạn đã bỏ qua việc thêm Express Tool vào AutoCAD. Như thế thì thật là quá thiếu sót vì các tính năng vô cùng tiện lợi mà nó đem lại. Hướng dẫn bên dưới sẽ chỉ cho các bạn cách cài bổ sung công cụ này:

Cài đặt express tool cho AutoCad các phiên bản

Mở cửa sổ Control Panel, chuột phải vào tên phần mềm AutoCAD đã cài đặt, chọn Change

Cài đặt express tool cho AutoCad các phiên bản

Cửa sổ setup hiện ra, chọn Add or Remove Features, nhấn Next

Cài đặt express tool cho AutoCad các phiên bản

Tên đối tượng Express Tool đang có dấu X, tức là chưa được cài đặt. Bạn nhấn chuột phải vào nó, chọn Will be installed on local hard drive, nhấn Next để bắt đầu cài bổ sung

Cài đặt express tool cho AutoCad các phiên bản

Phần này yêu cầu máy bạn phải chứa bộ cài đặt đúng phiên bản AutoCAD. Nếu đường dẫn vẫn như cũ thì setup không hỏi gì cả. Next tiếp

Cài đặt express tool cho AutoCad các phiên bản

Quá trình Update được tiến hành

Cài đặt express tool cho AutoCad các phiên bản

Hoàn thành, nhấn Finish là xong.

Cài đặt express tool cho AutoCad các phiên bản

Facebook Comments