Tính toán phân tích hầm qua núi theo công nghệ NATM

Có rất nhiều mô hình tính đường sử dụng để kiểm toán vỏ hầm. Các mô hình khác nhau được phân loại thành mô hình phân tích, mô hình thực nghiệm, mô hình dầm kết cấu và mô hình số – hay còn gọi là mô hình phần tử hữu hạn FEM.

Bảng tính dưới đây thực hiện mô hình tính đường hầm dẫn vào tổ hợp nhà máy điện ngầm có kích thước 8m x8m với chiều dài 500m được xây dựng theo phương pháp NATM.

Tính toán được thực hiện với sự trợ giúp của phần mềm Phase 2

Thông số đất đá

Tính toán phân tích hầm qua núi theo công nghệ NATM

Các kết quả tính được thể hiện như sau:

Tính toán phân tích hầm qua núi theo công nghệ NATM

Tải toàn bộ thuyết minh tính toán tại đây

Tính toán phân tích hầm qua núi theo công nghệ NATM

Facebook Comments