Chèn text vào CAD từ excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn và cung cấp công cụ chèn Text vào CAD từ dữ liệu có sẵn trong excel

 

Cách thực hiện:

Bước 1: Nhập tọa độ điểm cần chèn text

Bước 2: Nhập nội dung text cần chèn và màu sắc cho text

Bước 3: Nhấn vào nút chèn text

Bước 4: Kiểm tra CAD và tận hưởng

Công cụ đã được test trên CAD 2007. 

Chèn text vào CAD từ excel

Tải công cụ tại đây

TẢI FILE

Facebook Comments