Excel-Đảo ngược các giá trị trong cột hoặc hàng

Bạn đã nhập vào 1 danh sách dữ liệu chữ hoặc số theo 1 trình tự nhất định, nhưng giờ muốn đảo ngược nó lại. Bài viết này hướng dẫn cách đảo lộn thứ tự dữ liệu từ dưới lên từ trên xuống từ trái sang phải từ phải sang trái, cách đảo ngược cột trong excel, đảo chiều dữ liệu, hàm đảo thứ tự trong excel

Excel-Đảo ngược các giá trị trong cột hoặc hàng

Dưới đây là file ví dụ, bạn có thể tải về để tham khảo cách đảo ngược giá trị trong excel

 

TẢI FILE

Facebook Comments