Lisp căn chỉnh text theo ý muốn

Lisp hỗ trợ căn chỉnh các text theo ý muốn của bạn. Sau khi chọn các text, bạn chọn vị trí phù hợp với ý muốn để đặt

Cách dùng lisp căn chỉnh text theo ý muốn:

Bước 1: Load lisp

Bước 2: Nhập lệnh TAL

Bước 3: Chọn các text

Bước 4: Tìm vị trí phù hợp để kết thúc lệnh

Vậy là xong

                                                        

TẢI LISP

Facebook Comments