Hồ sơ thiết kếdầm I24m- cầu Long Khốt

Cầu Long Khốt với quy mô cầu BTCT và BTCT DUL vĩnh cửu (theo tiêu chuẩn 22TCN272-05). Khổ cầu 10m, trong đó:
Phần xe chạy: 4,0m x 2 bên = 8m;
Dải an toàn: 0,5m x 2 bên = 1m;
Gờ chắn và lan can: 0,5m x 2 bên = 1m;
Tải trọng thiết kế: HL-93, người đi bộ 3KPa (300kg/m²);
Tĩnh không thông thuyền: Thông tĩnh ngang 20m, Thông tĩnh đứng: 3,5m (tính từ mực nước tần suất 5% theo giờ).
Đường dẫn vào cầu: thiết kế phù hợp với phương án khổ cầu và cấp đường của đoạn tuyến thuộc khu vực xây dựng cầu

Hồ sơ thiết kếdầm I24m- cầu Long Khốt

Tải hồ sơ thiết kế cầu Long Khốt tại đây

Hồ sơ thiết kếdầm I24m- cầu Long Khốt

Facebook Comments