Hồ sơ thiết kế cầu giàn Bailley-cầu Mỹ An

Khổ cầu:
• Một làn đường, cầu bê tông cốt thép;
Tiêu chuẩn kỹ thuật
• • Tải trọng thiết kế: 0,5xHL93.
• • Khổ thông thuyền BxH = 30m x 6m (H5%)
Chiều rộng cầu
• Làn xe: 1 làn x 3,5 m = 3,5m
• Gờ chắn bánh : 2 mặt x 0,25m = 0,5m
• Lan can: 2 x 0,25 m = 0,5m
Tổng cộng: 4,5m
Giải pháp thiết kế
Sơ đồ nhịp: 5×18 + 33 + 5×18 (m).

Hồ sơ thiết kế  cầu giàn Bailley-cầu Mỹ An

Tải hồ sơ thiết kế cầu Mỹ An tại đây

Hồ sơ thiết kế  cầu giàn Bailley-cầu Mỹ An

Facebook Comments