Hướng dẫn download các file tài liệu, phần mềm trên tonghopkinhnghiem.tk

Khi click vào nút download từ trang tonghopkinhnghiem.info bạn sẽ được dẫn đến một link có dạng 123link.co…

Đừng sợ, đó không phải là virus. Đây chỉ là cách để bảo vệ file, tránh việc spam quá mức và hạn chế lưu lượng truy cập quá lớn tại cùng một thời điểm
 
Để download, các bạn làm theo các bước sau: 
 

Bước 1: Xác nhận không bạn không phải là robot

Hướng dẫn download các file tài liệu, phần mềm trên tonghopkinhnghiem.tk
Bước 2: Nếu tích V thì bỏ qua, nếu xác nhận hình ảnh thì bạn chọn với yêu cầu chọn hình ảnh:

Hướng dẫn download các file tài liệu, phần mềm trên tonghopkinhnghiem.tk
Sau khi xác nhận V Bạn không phải là robot -> Click here to continue

Hướng dẫn download các file tài liệu, phần mềm trên tonghopkinhnghiem.tk

Hướng dẫn download các file tài liệu, phần mềm trên tonghopkinhnghiem.tk
Hướng dẫn download các file tài liệu, phần mềm trên tonghopkinhnghiem.tk

Facebook Comments