Lisp chia đường dim kích thước thành hai đường

Lisp chia đường dim kích thước thành hai đường.
Sử dụng lệnh SPD, sau đó chọn đường kích thước, chọn điểm chia. Đường kích thước sẽ được chia thành các đường khác nhau

Lisp chia đường dim kích thước thành hai đường

Tải lisp tại đây

Lisp chia đường dim kích thước thành hai đường

Facebook Comments