Lisp tạo nhanh block

Lisp cho phép bạn nhanh chóng tạo một block từ các đối tượng được chọn – tự động đặt tên cho block đó

Cách sử dụng:

– Nhập lệnh QB <enter> để bắt đầu
– Chọn các đối tượng mà bạn muốn tạo block<enter>
– Chọn điểm gốc của block

Tên block sẽ đặt theo cấu trúc “Myblock1”, “Myblock2″…

Lisp tạo nhanh block

Tải lisp tại đây

Link1:

Lisp tạo nhanh block

Link2:

Lisp tạo nhanh block

Facebook Comments