Lisp thay thể các block được chọn bằng một block khác

Lisp này cho phép thay thể các block được chọn bằng một block khác

Cách sử dụng:

– Nhập lệnh TNB
– Chọn các block cần thay thế
– Nhập tên block thay thế

Lisp thay thể các block được chọn bằng một block khác

Tải lisp tại đây

Lisp thay thể các block được chọn bằng một block khác

Facebook Comments