Sử dụng excel liệt kê các file trong thư mục

Bài viết dưới đây hướng dẫn cách sử dụng excel để liệt kê các file trong thư mục, đồng thời tạo liên kết hyperlink cho chính file đó. Khi click vào thì file tự động được mở ra.

Công cụ này hữu ích để quản lý dữ liệu.

Cách sử dụng:

  • Tải file công cụ về
  • Mở file và cho phép macro thực thi
  • Nhấn vào Liệt kê file, nhâp đường dẫn thư mục cần liệt kê file
  • Các file trong thư mục được liệt kê tự động

Xem video để biết thêm chi tiết

 

Tải công cụ tại đây

TẢI CÔNG CỤ

Facebook Comments